top of page
IMG_0159.jpeg

Scholarships & Prizes

$1,000 • $500 • $250

$150 • $100

Earn 2-5 community service hours

Deadline:

Thursday

January 25, 2024

TWA KONkou ANE SA
13yèm Anyèl Konkou Medya Prevansyon Dwòg Otobis Lekòl la

AdobeStock_365283620_Preview.jpeg
AdobeStock_297263596_Preview.jpeg
AdobeStock_281772641_Preview.jpeg
KONkou POSTER
De $1,000 Bousdetid
2 èdtan sèvis kominotè
Afich ou sou otobis yo
KONkou VIDEO
$500 Bousdetid
5 èdtan nan sèvis kominotè
Videyo w sou rezo sosyal yo
KONkou DAN
1ye plas $500
2yèm plas $250
3yèm plas $150
10 èdtan nan sèvis kominotè
Chans pou parèt nan yon PSA Videyo Mizik Brights Minds Film Youth Created Music Video

Ki moun ki ka antre

Tout elèv nan Palm Beach County

K-12 ka antre, enkli moun ki nan lekòl lakay, charter ak lekòl prive.

Dat limit

11:59 p.m. Madi 17 janvye 2023

Kesyon

Kontakte Ana Martinez oswa Alexa Lee  (anamartinez@pbcbhc.org)
www.pbcbusposter.org 

561-374-7627

DSCI0205.JPG

Sponsor nou yo

bottom of page